Kvalitetssäkring

Vi är mycket stolta över vårt höga kreditbetyg. Systemet betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler. Att driva ett kreditvärdigt företag kräver tid, engagemang och hårt arbete. Vi hoppas att du inser värdet av att anlita, handla från eller samarbeta med ett kreditvärdigt företag.

Genom att följa anvisningar och kvalitetsdokumentera enligt sveff, vår branschorganisation, säkerställs kvaliteten på utförda jobb.

Som medlem antar vi Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler, som syftar till att vi uppträder och handlar på ett sådant sätt att byggbranschen utgör en respekterad del av svenskt näringsliv.

Då det ställs höga krav vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö jobbar vi aktivt med att förbättra dessa punkter. Genom vårt medlemskap i Sveriges byggindustrier följer vi samhällsbyggnadssektorns etiska regler. Alla auktorisationskurser hos vår branschorganisation SVEFF är utförda. Entreprenader kvalitetssäkras genom att vi följer SVEFFs anvisningar och dokumenteras enligt deras krav.

JTL Industrigolv AB är med och stöttar: