Acrylgolv

Acrylgolv används där lösningar med epoxi begränsas. Slutresultatet är likvärdigt men Acryl har vissa egenskaper epoxi inte har. Extremt snabb härdning och möjlighet att härda i kyla är ett par egenskaper. Dessa egenskaper skapar möjligheter att installera golv där man inte trodde var möjligt.